Kezdőlap

Geszti Ferenc (? , 1545 körülSzászváros, 1595. máj. II.): várkapitány. Dunántúli kisbirtokos nemesi család sarja. Részt vett a török elleni végvári harcokban, az 1577. nov. 11-i szikszói csatában már az alvezérek közt említik. 1580-ban feleségül vette guthi Országh Borbálát, vele kapta Diósgyőrt és hatalmas birtokot nyert. 1581-ben Báthori István fejedelem hívására Erdélybe ment, s itt hamarosan fejedelmi tanácsos, majd orsz. főkapitány és Déva vára kapitánya. Báthori Zsigmond fejedelem bizalmas embere, az erdélyi „török-párt” elnémításában odaadó segítője. Az ő költségén jelent meg nyomtatásban a Heltai Gáspár m. bibliája után készült románnyelvű ótestamentumfordítás (Szászváros, 1582). Kíméletlen birtokszerző; a kortársak szerint megmérgezték. – Irod. Veress Endre: G. F. várkapitány (Déva, 1898).