Kezdőlap

Giczy János; Géczy (?Gyulafehérvár, 1589. jan. 7.): katona és politikus. Dunántúli birtokos nemesi család sarja. 1566-tól a gyulai várban szolgált hadnagyként, majd a vár eleste után Erdélybe menekült és János Zsigmond fejedelem szolgálatába lépett, aki csakúgy, mint később Báthori István, nagy birtokadományokkal jutalmazta szolgálatait. 1577-ben Báthori követe a temesvári pasánál, 1576-tól váradi kapitány, majd a kiskorú Báthori Zsigmond idején, 1585. máj.-tól 1588. dec.-ig Erdély kormányzója. Lemondása után a fejedelem első tanácsosa és az ország főkapitánya. – Irod. Jakab Elek: A Ghyczyek Erdély történetében (Bp., 1875).