Kezdőlap

Gillemot László (Bp., 1912. okt. 7.Bp., 1977. aug. 20.): gépészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1949, r. 1965), Kossuth-díjas (1949, 1957). ~ Ferenc sportújságíró fia. A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy.-en 1935-ben gépészmérnöki, 1941-ben műszaki doktori diplomát szerzett. Pályája kezdetén néhány hónapig a Standard Villamossági Rt. mérnöke, utána haláláig a bp.-i műegy.-en működött. 1940-ig tanársegéd, adjunktus (1940–44), helyettes (1944–47), ny. rk. (1947–49), 1949-től tanszékvezető egy.-i tanár. 1954–57-ben rektor, 1965–67-ben tudományos rektorh. Egy.-i tanári feladatköre megtartásával fontos műszaki megbízásokat is teljesített: 1947–48-ban a Nehézipari Központ műszaki fejlesztési osztályának volt vezetője, 1949–1952 között a Vasipari Kutató Intézet, 1948-tól 1969-ig a Fémipari Kutató Intézet ig.-ja volt. Nevéhez fűződik a modern m. fémipari és kohászati kutatás alapjainak megteremtése: anyagszerkezettani és anyagvizsgálati kutatásai úttörő jellegűek voltak, ugyancsak jelentősek a hegesztések röntgenvizsgálatával kapcsolatos kutatásai. Élete utolsó szakaszában az ipari és tudományos műszaki kutatómunka elvi-módszertani kérdéseivel is foglalkozott. 1969-ben a Jugoszláv Tudományos és Művészeti Ak. l. tagjává választotta. Számos tudományos és társadalmi egyesületben vállalt vezető tisztségeket. Elnöke volt az MTA Kohászati Főbizottságának, tagja a Fővárosi Tanácsnak, a Hazafias Népfront Nagy-Budapesti Bizottsága elnökségének, az Országos Béketanácsnak. Az MTA Gépészeti-Kohászati Szakcsoport, a Gépipari Tudományos Egyesület Anyagvizsgáló Szakosztályának elnöke, a Tudományos és Felsőoktatási Tanács, az Orsz. Műszaki Fejlesztési Bizottság kinevezett tagja, szerkesztő bizottsági tagja volt az Acta Technicának. Kitüntették az Ordre du Mérite pour la Recherche et ľ Invention parancsnoki fokozatával Párizsban (1966), a Pattantyús Á. Géza-díjjal (1958), a Bánki Donát-emlékéremmel (1975). – F. m. A hegesztés röntgenvizsgálata (Bp., 1941); Műszaki röntgenvizsgálat (Bp., 1942); Fémek technológiája 1. Fémek alakítása hőhatással (Bp., 1947); Anyagvizsgálat (Bp., 1949); Metallográfia és anyagvizsgálat (Bp., 1952); Vas- és fémipari anyagismeret (Kerpely Kálmánnal, Bp., 1952); Szerkezeti anyagok technológiája (I-II., Bp., 1954-60); Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (Bp., 1967); Műszaki Értelmező Szótár 11.; Bevezetés az ipari kutatómunkába (szerk. Mészáros Sándorral, Bp., 1967); Proceedings of the Research Institute for Non-Ferrous Metals (szerk. Bp., 1971); Mechanikai technológia 1. Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (szerk., Bp., 1960); Műszaki Értelmező Szótár 12. Mechanikai technológia. 2. Technológiai műveletek (szerk., Bp., 1960); The influence of tensile testing machine hardness on the flow curwe (klny., Bp., 1968). – Irod. Lévai András: G. L. (Magy. Tud., 1978. 1. sz.).