Kezdőlap

Glaser Lajos (Rétság, 1903. márc. 30.Gombos, 1944): geográfus, a történeti földrajz művelője. A bp.-i tud. egy.-en végzett. Cholnoky Jenő, majd Teleki Pál tanítványa és az utóbbinak tanársegédje volt. Teleki ajánlására az Országos Levéltár szolgálatában a földrajz-történeti vonatkozású archivális anyag feldolgozását végezte. Munkáit műgond, a források mélyére hatolás és az adatközlések pontossága jellemzi. 1944-ben a német fasiszták elhurcolták. – F. m. A Dunántúl középkori úthálózata (Századok, 1929); A karlsruhei gyűjtemények magyar vonatkozású térképanyaga (Bp., 1933); Magyarország helyzete az európai gazdaságban (Földrajzi Közl. 1935); Kelet-Dunántúl a honfoglalás és a vezérek korában. Fejér vármegye kialakulása (Cegléd, 1937); Az Alföld régi vízrajza és a települések (Földrajzi Közl. 1939). – Irod. Mendöl Tibor: G. L. (Századok, 1945–46.)