Kezdőlap

Glattfelder Gyula (Bp., 1874. márc. 19.Szeged, 1943. aug. 30.): csanádi püspök. 1896-ban szentelték pappá, hitoktató, majd központi papnevelő intézeti tanulmányi felügyelő. 1900-ban megalapította a Szt. Imre Kollégiumot. 1901-től 1906-ig az Örökimádás c. folyóirat szerk.-je. 1909-től a bp.-i egy.-en a hitszónoklat tanára, 1911-től csanádi püspök. 1923-ban székhelyét Temesvárról Szegedre helyezte, ahol több egyházi intézményt (Szt. Imre Kollégium, tanítóképző, papnevelde) létesített. 1927-től a felsőház tagja. Az Actio Catholica elnöke. 1942-ben kalocsai érseki kinevezést kapott, székhelyét azonban betegsége miatt nem foglalhatta el, s 1943-ban az érsekségről lemondott, megtartva az érsek-püspöki címet. – F. m. A plébánosok jogai és kötelességei a plébániai javadalom és jövedelem körül (Bp., 1897); XIII. Leó és a pápaság világtörténelmi hivatása (Bp., 1900); A korszellem és a katolicizmus (Bp., 1901); Szentek és hősök (Szeged, 1938).