Kezdőlap

Glücklich Vilma (Vágújhely, 1872Bécs, 1927. aug. 18.): tanárnő, a magyar polgári feminista mozgalom egyik vezetője. 1893-tól a fiumei felső leányisk.-ban működött, 1896-tól egy.-i hallgató; az első nő volt, aki a filozófiai fakultáson bölcsészdiplomát szerzett, 1898-ban fővárosi tanár. Tagja a Nőtisztviselők Orsz. Egyesületének, melyből 1904-ben kivált a Feministák Egyesülete. Ennek egyik alapító tagja és hosszú ideig ügyvezető elnöke. Jelentős irodalmi és társadalmi tevékenységet fejtett ki a nők egyenjogúsítása és a gyermekvédelem terén. A fehértérror idején fegyelmi úton, nyugdíj nélkül elbocsátották, 1922-ben a Nők Nemzetközi Ligája a Békéért és Szabadságért genfi központjának főtitkára lett. Ebben a minőségében rendezte az egyesület Washingtonban megtartott 1924-i kongresszusát. Megbízatása lejártával Dublinben a vezetőség 7 tagú bizottságának tagja volt. 1925-ben hazatért. – Irod. Gárdos Mariska: A nő a történelem sodrában (Bp., 1942).