Kezdőlap

Goldziher Károly (Bp., 1881. febr. 26.Bp., 1955 nov. 6.): matematikus, a matematikai tudományok doktora (1952). ~ Ignác orientalista fia. Tanulmányait a bp.-i és göttingeni egy.-en végezte. Felix Klein hatására érdeklődése az alkalmazott matematika felé fordult. 1904- 1906-ban a készülő osztrák-m. halandósági táblázat munkálatait m. részről ő vezette. Középisk. tanár, majd a polgári isk. tanárképző tanára (1908), műegy.-i magántanár (1911). A 20-as évektől középisk.-ba helyezték vissza. 1935-ben műegy.-i rk, tanári címet kapott, 1945 után egy.-i ny. r. tanári kinevezést, de munkáját betegsége miatt már nem folytathatta. Nagyszámú dolgozatában főleg matematikai statisztikával, biztosítási matematikával és a matematika pedagógiájával foglalkozott. Az alkalmazott matematika egyik m. úttörője. – Irod. Obláth Richárd: G. K. (Demográfia, 1961. 2. sz.)