Kezdőlap

Gombos Ferenc Albin (Ambrózfalva, 1873. okt. 3.Bp., 1938. dec. 25.): történetkutató, az MTA tagja (l. 1925, r. 1937). Egy.-i tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1898-tól Brassóban, 1905-től Bp.-en középisk. tanár, 1934-ben nyugalomba vonult. Főleg középkori hazai és egyetemes történettel, forráskiadással foglalkozott. 1901-től szerk. a Középkori Krónikások c. sorozatot, 1912–1913-ban a Századok c. folyóiratot, 1938-ban a Szt. István-emlékkönyvet. Álnéven szépirodalmi és ifjúsági műveket is írt. – M. Az 1437-ik évi parasztlázadás története (Kolozsvár, 1898); Catalogus fontium historiae Hungariae (I–IV. Az Árpád-korra vonatkozó hazai és külföldi forrásszövegek gyűjteménye, Bp., 1937–1943). – Irod. Lukinich Imre: G. F. A. (nekrológ, Századok, 1939.)