Kezdőlap

Gruber Lajos (Pécs, 1851, máj. 12.Bp., 1888. nov. 15.): csillagász. 1870-től a bécsi egy.-en mennyiségtan és csillagászatot tanult. Tanulmányait 1875-től Lipcsében folytatta. Rövid ideig a hamburgi csillagvizsgáló obszervátora, 1876-tól a bp.-i meteorológiai intézetnél működött, 1887-től az intézet ig.-ja. A bp.-i egy.-en magántanári képesítést, majd c. ny. rk. tanári címet nyert. Szakirodalmi munkássága igen kiterjedt. – F. m. Útmutatás a földrajzi helymeghatározásokra (Bp., 1883); A földnehézség meghatározása Budapesten 1885-ben (Bp., 1886).