Kezdőlap

Gyarmathi Sámuel (Kolozsvár, 1751. júl. 15.Kolozsvár, 1830. márc. 4.): nyelvész, orvos. 1776-tól ösztöndíjjal Bécsben tanult, ott szerzett 1782-ben orvosi oklevelet. Majd Németo.-ba utazott, ahol a kor neves tudósaival ismerkedett meg, 1795–96-ban Göttingenben tartózkodott, itt Schlözer tanítványaként kezdett érdeklődni a m.-finn nyelvhasonlítás iránt. Hazatérése után Pozsonyban Ráday Gedeon két fiának nevelője, de közben a Révai Miklós által szerk. Magyar Hírmondó részére is dolgozott. 1787-ben Hunyad vm. orvosává választották, s Déván telepedett le. 1800–10 között a zilahi ref. kollégiumban tanított, innen vonult nyugalomba. Első nyelvészeti munkáját Görög Demeter és Kerekes Sámuel pályázatára írta; bár jutalmat nem nyert, nyelvtanát kinyomtatták az erdélyi rendek. A tudományos nyelvhasonlítás m. megalapítója. Az összehasonlító nyelvtudomány terén úttörő jelentőségű művével (Affinitas…) nagy hatással volt Révai Miklósra. – F. m. Okoskodva tanító magyar nyelvmester (I–II. Kolozsvár és Szeben, 1794); Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata (Göttingae, 1799); Vocabularium… (Bécs, 1816). – Irod. Nagy Ottó: Gy. S. élete és munkássága (Kolozsvár, 1944); Robinyi Mózes: Gy. S. (Magy. Nyelvőr, 1950. 1. sz.); Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői (Bp., 1952).