Kezdőlap

Gyöngyösi János (Rokyca, Cseho. 1893. máj. 3.Bp., 1951. okt. 29.): publicista, politikus, külügyminiszter. Egy.-i tanulmányait a bp.-i egy. bölcsészkarán végezte, 1920-ban bölcsészdoktori és középisk. tanári oklevelet szerzett. Az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesített, olasz hadifogságból 1919 szept.-ében került vissza Békéscsabára, ahol francia írókat fordított a Tevan könyvkiadó részére. 1920-tól 1921-ig Bp.-en az Est c. lap újságírója, 1922-től Békéscsabán a liberális Békésmegyei Közlöny c. napilap szerk.-je. 1930-ban megszervezte a Békés vm.-i ellenzéki blokkot. 1937-ben saját lapot indított Békéscsabai Újság címmel. 1929-ben belépett a Független Kisgazda Pártba, 1939-től tagja a párt központi végrehajtó bizottságának. 1944. okt. 6. után, a Vörös Hadsereg békéscsabai bevonulása után tagja az Ideiglenes Nemzet gyűlés Előkészítő Bizottságának. Az Ideiglenes Kormány, majd a Tildy- s a Nagy Ferenc-kormány külügyminisztere 1944. dec. 22-től 1947. máj. 30-ig. 1945. jan. 20-án Moszkvában mint a Magyar Fegyverszüneti Bizottság vezetője aláírta a fegyverszüneti szerződést. Az 1946. évi párizsi békekonferencián a m. delegáció vezetője. 1947. febr. 10-én a békedelegáció elnökeként aláírta a párizsi békeszerződést. 1947-től haláláig a Pénzintézeti Központ elnöke.