Kezdőlap

Győrffy Barna (Szepesbéla, 1911. júl. 18.Bp., 1970. aug. 5.): genetikus, a biológiai tudományok doktora (1957), Kossuth-díjas (1949), ~ István botanikus fia. Természetrajz–vegytan szakos tanári oklevelet 1935-ben a szegedi tudományegy.-en szerzett, 1936-ban bölcsészdoktorrá avatták. 1936-39-ben a szegedi egy.-i Általános Állattani Intézetben, 1933–44-ben a tihanyi Biológiai Kutató Intézetben, 1944–48-ban mint a biológiai és genetikai laboratórium vezetője a mosonmagyaróvári Növénynemesítő Intézetben dolgozott. 1937–39-ben Berlin-Dahlemben a Biológiai Intézet csereösztöndíjasa volt. 1943-ban a kolozsvári tudományegy.-en magántanárrá habilitálták. 1948-tól haláláig a bp.-i Növény-örökléstani, ill. Agrobiológiai, majd az MTA Genetikai Intézetének vezetője. 1948–51-ben a bp.-i Agrártudományi Egy. biológiai tanszékét is vezette. Kimagasló eredményeket ért el a fiziológiai és biokémiai genetika terén; így a szervméretek, ozmózismértékek, a kolchicin által előidézett poliploidia és az evolúciógenetika területén. E témakörben több publikációja jelent meg a szaklapokban. – F. m. A polyploid növények élettana (Tihany, 1941); Gének és enzymek (Tihany, 1943); A növények anyagcseretípus változásainak biokémiai vonatkozásairól (Bp., 1953); A mutáció mint evolúciós tényező (Bp., 1964). – Irod. Gy. B. (Botanikai Közl., 1970. 4. sz.); Gy. B. (Növénytermesztés, 1970. 4. sz.).