Kezdőlap

Győrffy-Bengyel Sándor, Bengyel (1886. febr. 15.Bp., 1942. jún. 14.): vezérezredes, a Bárdossy-kormány közellátásügyi tárcanélküli minisztere. 1899–1902-ben soproni katonai főreáliskolát, 1902–1905-ben Ludovika Akadémiát végzett. Hadnagy (1905), majd főhadnagy (1910), százados (1915) lett. 1917-től a honvédelmi min.-ban szolgált. A Tanácsköztársaság idején a 23., majd a 6. hadosztály, a Szolnokot visszafoglaló I. hadtest vezérkari főnöke volt. 1919. szept. 1-től vk. őrnagy, 1921-től alezredes vezérkari szolgálatban. A honvéd főparancsnokságon a honvéd vezérkarnál és a hadiakad.-n teljesített szolgálat után mint ezredes, majd vezérőrnagy, honvédelmi min.-i osztályvezető, a honvédelmi min. h.-e, államtitkár (1941. febr. 11. – szept. 15.), mint rangidős gyalogsági tábornok felsőházi tag (1941) lett. Vezérezredes (1941. aug. 1.), közellátásügyi tárcanélküli miniszter (1941. szept. 16. –1942. jún. 14.) felhatalmazással az ún. közellátási beszerző osztagok felállítására.