Kezdőlap

György József (Sátoraljaújhely, 1813. júl. 13.Máramarossziget, 1862. dec. 21.): orvos, természettudós. Sárospatakon, majd 1830-ban Pesten jogot tanult, de rövidesen orvostant hallgatott. 1835-től a növénytan előadó tanársegédje volt. 1836-ban orvosdoktorrá avatták. Máramaros vm.-i főorvos lett. Hivatali munkája mellett vm.-je ásványvizeit kutatta és ezek közül 1843-ig 170-félét írt le. Növényeket gyűjtött és mikroszkópi vizsgálatokat végzett, de jegyzetei herbáriumával együtt az 1859. évi tűzvész áldozatául estek. Szorgalmazta a máramarosszigeti múzeumegylet létrehozását, amely csak 1872-ben alakult meg. Doktori értekezésében: A természeti testeknek lépcsőnkénti kifejlődéséről (Pest, 1836) korát megelőző fejlődéstani nézeteket hirdetett. – Irod. Szilágyi István: Emlékbeszéd (Magy. orvosok és természetvizsgálók munkálatai. XIX. 1878); Rapaics Rajmund: A magyar biológia története (Bp., 1953)