Kezdőlap

Haiman Hugó (Nizsna, 1881. nov. 20.Bp., 1932. febr. 22.): tanár, műfordító. A bp.-i egy.-en szerzett magyar–német szakos tanári diplomát, 1913-tól a Mester utcai felsőkereskedelmi isk. magyar–német–francia szakos tanára. 1914-ben bevonult katonának és orosz hadifogságba került. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után kiszabadulva a Nyikolszk-Usszurijszkij-i leánygimn.-ban két évig nyelvtanár volt, 1920-ban tért haza. Orosz nyelvtudását felhasználva 1921-től orosz klasszikus és modern prózát fordított (Lev Tolsztoj, Bunyin, Korolenko, L. Leonov, Puskin, Turgenyev). Több orosz szerzőt elsőnek mutatott be a m. közönségnek. Felesége, Kner Ilona révén rokoni kapcsolat fűzte a Kner családhoz, a gyomai kiadóhoz, amely az 1926–27-es években megjelentette 12 kötetes orosz sorozatát. Ehrenburg korai fordítói közé tartozott (Jeanne szerelme, 1930, Halmy András fordítói álnéven). E kiadást a jobboldali sajtó gyalázkodó kritikája után az ügyészség betiltotta. – M. Kürnberger Ferdinánd regényei és novellái (Bp., 1910).