Kezdőlap

Hain Gáspár (Kassa, 1632. febr. 17.Lőcse, 1687.): lőcsei városbíró, krónikaíró. Wittenbergi tanulmányok után 1658-ban a lőcsei isk. rektora lett, 1665-től mint városi tanácsos több politikai küldetést végzett, több ízben (1674–1675, 1685) városbíró. Régebbi szerzők folytatójaként megírta a legteljesebb (1684-ig érő) szepességi krónikát. – M. Zipserische oder Leutschauerische Chronica (Kiadta Bal Jeromos, Förster Jenő, Kaufmann A., I–III. Lőcse, 1911–1913). – Irod. Demkó Kálmán: H. G. és krónikája (Századok, 1882).