Kezdőlap

Hajdu Pál (Máramarossziget, 1896. dec. 10.SZU, 1937): újságíró. Egy.-i hallgatóként a Galilei Kör tagja volt. 1914-ben belépett az MSZDP-be. 1918-ban bekapcsolódott az antimilitarista mozgalomba. A KMP alapító tagjai közé tartozott, a Vörös Újság munkatársa volt. Cikkei jelentek meg az Ifjú Proletárban. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg zászlóaljparancsnoka. Forradalmi tevékenységéért tízévi fegyházra ítélték (1920. jún. 4.), két év múlva a fogolycsereegyezmény keretében a SZU-ba került. Előbb a Marx–Engels–Lenin Intézetben végzett tudományos munkát, 1929-től a moszkvai Sarló és Kalapács c. folyóirat szerkesztőségében felelős szerk. (1930–32) és szerk. bizottsági tag (1932–36). A moszkvai rádió m. adásait vezette (1933–37). További sorsa ismeretlen. – Irod. H. P. (Társad. Szle, 1968). – Szi. Lengyel József: Visegrádi utca (r., Bp., 1968).