Kezdőlap

Halasi István (Lábatlan, 1822. febr. 7.Pápa, 1894. dec. 11.): pedagógus, tankönyvíró. 1847-ben nyert kisdedóvó-képző oklevelet. Ugyanebben az évben Budán vezetett egy kisdedóvót, ahol német szakembereket tanított magyarul beszélni. 1848-ban előbb nemzetőr, majd a Hivatalos Közlöny munkatársa volt. 1850-ben a kissárói ref. isk. tanítója és egyszersmind a község jegyzője. 1852-ben Garamlökön, majd Léván, 1856-ban Pápán lett népisk.-i tanító. Számos m. nyelvű tankönyv szerzője. 1858-tól szerk. Pápán az Egyházmegyei Népiskolai Közlöny c. folyóiratot.