Kezdőlap

Hamza András Andor (Seregélyes, 1920. máj. 4.Manville, New Jersey, USA, 1983. okt. 20.): ref. lelkész. Tanulmányait Bp.-en végezte, a teológiát 1938-1942 között hallgatta. 1942-től segédlelkész volt Bp.-en a Pozsonyi úton, Kecskeméten 1942-44-ben, utána újra Bp.-en a Külső Józsefvárosban, majd 1945 márc.-ától 1947 végéig ismét a Pozsonyi úti gyülekezetben. 1945-től a Független Ifjúság szerk.-je volt. 1947 elején letartóztatták. Néhány hónap után ideiglenesen szabadlábra helyezték. 1948-ban Svájcba távozott, ahol gyári munkás volt és a magyarok lelki gondozását is végezte. 1950 első napjaiban érkezett az USA-ba. Először beosztott lelkész volt Pittsburghban, majd 1951-1955 között lelkipásztor Daytonban (Ohio), 1957-ben a New York-i 116. utcai presbiteriánus m. egyház lelkészévé választották meg. 1961-től egy évtizeden át a New York-i Madison Avenue presbiteriánus egyház adminisztrátora, továbbra is ellátva a m. gyülekezet gondozását. 1975-től haláláig a manville-i (New Jersey) m. ref. gyülekezet lelkipásztora. Élete utolsó három évében az Amerikai Magy. Ref. Lelkészegyesület elnöke volt. Mintegy két évtizeden át az amerikai presbiteriánus egyház hivatalos képviseletében számos nemzetközi konferencián és egyházi tárgyaláson vett részt. 1973-ban New Brunswickban m. nyomdát alapított, és 1973-74-ben szerk. és kiadta az Ötágú síp c. folyóiratot. Megalapította New Jersey állam egyetlen m. énekkarát, a Kodály Kórust. Kiterjedt közéleti tevékenysége volt. – F. m. Az én ügyem a Te ügyed is (vál. prédikációk, New Brunswick, 1989). – Irod. Finta István: A hit, a reménység és a szeretet embere (Reformátusok Lapja, 1983); Végh Antal: H. A. (Élet és Irod., 1983. 45. sz.); Komjáthy Aladár: H. A. 1920-1983 (Bethlen Naptár, 1984); Tóth Károly: H. A. emléktáblája felavatásán (a Pozsonyi úti templom falán, T. K. Gyökerek és Távlatok, Bp., 1985).