Kezdőlap

Hankó Géza (Temesvár, 1895. júl. 27.Bp., 1973. jan. 19.): mérnök, egyetemi tanár. Oklevelet a bp.-i műegy.-en szerzett. EIőször a műegy. geodéziai tanszékén dolgozott, majd 1923-tól az akkor megalakult Térképészeti Intézet szolgálatába lépett. Rédey Istvánnal együtt bevezette az akkor új térképészeti eljárást, a fotogrammetriát a topográfiai térképészetbe. Ennek keretében számos technológiai eljárást dolgozott ki és elméleti kutatást is folytatott. 1952-ben az önálló földmérnökképzés megindulásakor fotogrammetriai előadásokra kapott megbízást. – F. m. Fotogrammetria és alkalmazása (Bp., 1942); A fotogrammetria jelentősége a mérnöki gyakorlatban (Bp., 1955); Fotogrammetria (I–II., Bp., 1952–1964); A légi fényképek alkalmazása topográfiai és egyéb felméréseknél (Bp., 1956); Geodéziai kézikönyv (III. 3. fejezet, Bp., 1960). – Irod. Homoródi L.: H. G. (Geodézia és Kartográfia, 1973. 2. sz.).