Kezdőlap

Hász István (Kisbér, 1884. dec. 22.Einsiedeln, Svájc, 1973. jan. 28.): r. k. tábori püspök. A teológiát a bécsi Pazmaneumban végezte, ahol pappá szentelték (1908). Szanyban káplán, ezután a győri szeminárium, majd a budai Szent Imre Kollégium tanulmányi felügyelője, püspöki széktartó, 1913-tól a győri papképző teológia tanára. 1929-ben a pápa c. suriai püspökké, a m. kormány tábori püspökké nevezte ki, állását 1945-ig töltötte be. A Szálasi-hadsereggel vonult Németo.-ba; Svájcban telepedett le. – Megalapította és szerk. Győrött az Evangélium c. hitbuzgalmi lapot (1922–28), szerk. a Védőszentjeink c. kilencven füzetes hagiografiai sorozatot, melyből tizenhárom életrajzot ő maga írt.