Kezdőlap

Hatvany Bertalan, 1908-tól báró; eredeti neve Deutsch, majd Hatvani Deutsch, illetve Hatvany-Deutsch (Bp., 1900. máj. 27.Párizs, 1980. júl. 24.): orientalista, író és fordító. A pécsi egy. elvégzése után ázsiai utazásokat tett. 1939-ben emigrált. Párizsban élt, ahol orientalista kutatásai mellett irodalmi fordítással is foglalkozott. Így magyarra fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta a Taote king c. filozófiai költeményt Az út és az ige könyve címmel (München, 1957). A müncheni Látóhatár c. lap munkatársa volt. – M. Ázsia és a nacionalizmus (Bp., 1931); Kínai és indiai zsidók (Bp., 1933); Ázsia lelke (Bp., 1935); Konfuciustól Mehemiásig (Bp., 1936); A kínai kérdés története (társszerzővel, Bp., 1938). – Irod. Vámos Imre: H. B. önmagáról (Élet és Irod., 1980. 32. sz.); Vezér Erzsébet: Beszélgetés H. B.-nal (Kritika, 1980. 12. sz.); Megyery Sári: A 80 éves H. B. köszöntése (Irodalmi Újság, Párizs, 1980. 7-8sz.); Vezér Erzsébet: H. B. halálára (M. Hírek, 1980. 19. sz.).