Kezdőlap

Havas András (Debrecen, 1891, dec. 10.Bp., 1954. aug. 17.): mikrobiológus, az MTA l. tagja (1949), Kossuth-díjas (1950). Már diákkorában bekapcsolódott a munkásmozgalomba. A Tanácsköztársaság idején a Fehérvári úti Rokkantkórházban főorvos, a Rokkantügyi Hivatal vezetője. A Tanácsköztársaság bukása után emigrált. 1922–1927-ben Nagyváradon működött mint tbc-szakorvos, 1927-től az SZU moszkvai Központi Tuberkulózis Kutató Laboratóriumában dolgozott. Kutatása a RES-sel, a Weltmann-reakcióval, a BCG-oltásokkal, a Vole-baktériummal kapcsolatosak. Leírta a tünetmentes heveny hyperlymphocytosis kórképét. 1945 után visszatért Mo.-ra, 1947-ben mint az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) ig.-ja a tbc-csoportot vezette és irányította az ország lakosságának jelentős részére kiterjedő tuberkulin-vizsgálatokat és BCG-oltásokat. 1949-től az OKI főig.-ja. Nevéhez fűződik az intézet tudományos kutatóintézménnyé való átszervezése. Érdemeket szerzett a mikrobiológiai kutatómunka szervezése terén is. – Irod. H. A. (nekrológ Acta Microbiologica, 1954. 1–2. sz.)