Kezdőlap

Havas Géza, K. Havas (Nagykanizsa, 1905Günskirchen, koncentrációs tábor, 1945): újságíró, kritikus. 1930-ban a kommunista mozgalomban való részvétele miatt elítélték. Utána könyvelő, könyvügynök, majd újságíró lett. Főmunkatársa volt a Népszavának, a Szép Szónak és a Századunknak. Egy ideig szerk. a Fórum c. folyóiratot. Koncentrációs táborban halt meg. Fordította és válogatta, bevezető tanulmánnyal ellátta a Korai kapitalizmus, korai szocializmus (Bp., 1940) és az Új angol szocialisták (Bp., 1941) c. köteteket. – F. m. A kartell (Bp., 1937); Új magyar líra (Irodalmi Tanulm. c. kötetben, Bp., 1940). – Irod. Bóka László: Magyar mártír írók antológiája (Bp., 1947); Füst Milán: Emlékezés H. G.-ra (Kortárs, 1965. 5. sz.).