Kezdőlap

Hazslinszky Bertalan (Bp., 1902. nov. 2.Bp., 1966. jan. 19.): biológus, főiskolai tanár, ~ Frigyes unokája. A bp.-i tudományegy.-en végzett és doktorált (1927), az egy. általános növénytani intézetében dolgozott 1941-ig. Szakelőadó adjunktus a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. állatorvosi osztályán, ahol az állatorvosi növényismeret magántanárává képesítették (1939). A növénytan r. tanára a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főisk.-n és a Tanítóképző Intézet Tanárjelöltek Apponyi Kollégiumában (1941–49); az Agrártudományi Egy.-en a mezőgazdasági termékek mikroszkópiája tárgykörből magántanárra képesítették (1948). Akadémiai ösztöndíjas kutató, majd nyugdíjazásáig Bp. Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézetében a biológiai laboratóriumot vezető főmérnök. A méz virágportartalmának vizsgálatával és a méhlegelő tanulmányozásával foglalkozott; e kutatási terület hazai úttörője volt. 1100 példányból álló virágporgyűjteményt állított össze, mely az Orsz. Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet tulajdonába került. Cikkeit a szaklapok közölték. – F. m. Adatok a Prunus Nana (L.) Stokes vegetatív szerveinek anatómiájához (Bp., 1927); Növénytan állatorvoshallgatók számára (Bp., 1940); Általános növénytan (Szeged, 1941); Növénytani compendium főiskolai hallgatók számára (Szeged, 1942); A nemesgesztenye mint mézelő növény (Bp., 1943); Növényi eredetű élelmiszerek és abraktakarmányok mikroszkópos vizsgálata (Takács Imrével, Bp., 1960). – Irod. Ö[rösi] P[ál] Z[oltán]: H. B. (Méhészet, 1966. máj.).