Kezdőlap

Hazslinszky Frigyes Ákos (Késmárk, 1818. jan. 6.Eperjes, 1896. nov. 18.): botanikus, tanár, az MTA tagja (l. 1863, r. 1872). Sárospatakon és Késmárkon jogot, teológiát és bölcseletet tanult. 1840-ben gyalog bejárta az országot, 1842-ben a debreceni kollégiumban nevelő. 1843-tól Bécsben ásványtant és kémiát hallgatott, 1846-tól Eperjesen tanár, majd ig. A virágos növények mo.-i elterjedésével és előfordulásával foglalkozott. Florisztikai adatait több flóramű foglalta össze. Úttörő munkásságot fejtett ki hazánkban a virágtalan növények (algák, gombák, mohák) botanikai feldolgozása terén. Mo. zuzmó- és mohaflórájáról ő írta az első összefoglaló művet. Megkezdte a moszatok kutatását is, de csak a kovamoszatokig jutott vizsgálataiban. Munkásságának fő területe a mo.-i gombaflóra kutatása és feldolgozása volt. Több fajt és a Hazslinszkyi zuzmónemet (később: Melaspylia) róla nevezték el. Növénygyűjteményét részben az MNM Növénytára, részben az ELTE növényrendszertani tanszéke őrzi. – F. m. Éjszaki Magyarhon viránya (Kassa, 1864); Magyarhon és társországai moszatviránya (Pest, 1867); Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve (Pest, 1872); Magyarhon üszökgombái és ragyái (Mathem. Term. tud. Közl., 1876); A magyar birodalom zuzmóflórája (Eperjes, 1884); A magyar birodalom mohflórája (Eperjes, 1885); Magyarhon és társországai… szabályos Discomycetjei (Mathem. Term. tud. Közl., 1885); A magyarhoni lemezgombák elterjedése (Mathem. Term. tud. közl., 1890); Magyarhon és társországai húsosgombái (Mathem. Term. tud: Közl., 1895). – Irod. Mayer E.: H. F. emlékezete (Eperjesi ág. ev. collégium ért. 1879); Mágócsy-Dietz Sándor: H. F. élete és működése (Term. tud. Közl. 1899); Mágócsy-Dietz Sándor: Emlékbeszéd H. F. r. tagról (MTA Emlékbeszédek, 1899).