Kezdőlap

Hellebrant Árpád (Pest, 1855. nov. 18.Bp., 1925. dec. 5.): könyvtáros és bibliográfus. Tanári képesítéssel 1877-től az MTA Könyvtárának munkatársa, 1878-tól 1924-ig könyvtári tiszt. Évről évre közzétette a m. filológiai (Egyet. Phil. Közl. 1885–1919), a pedagógiai (Magy. Paedagógia 1905-től), a m. irodalomtörténeti (Irod. Tört. Közl. 1893–1924), a néprajzi (Ethnographia, 1919), a történettudományi (Századok, 1912-től) és a nyelvészeti irodalom (Magyar Nyelv) bibliográfiáját. Szabó Károly halála után ő folytatta a Régi Magyar Könyvtár III. kötetének szerkesztését. – M. Az MTA Könyvtárában lévő ősnyomtatványoknak jegyzéke (Bp. 1886); Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711–ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve (Régi Magy. Kvtár, III. Bp., 1896–98. I–II.); Diplomatáriumok és monumenták az MTA könyvtárában (Bp., 1908). – Irod. H. Á. (nekrológ, Magy. Könyvszle, 1925); H. Á. (nekrológ, Irod. tört. 1926).; Vértesy Miklós: H. Á. (A Könyvtáros, 1958. 9. sz.)