Kezdőlap

Heller Ágost (Pest, 1843. aug. 6.Bp., 1902. szept. 4.): természettudományi író, tudománytörténész, az MTA tagja (l. 1887; r. 1893). A budai József Ipartanodában a vasúti mérnöki tanfolyam után, 1866-ban mérnöki oklevelet szerzett. 1867-ben tanársegéd volt a műegy.-en. 1868-ban matematikafizika szakos tanári oklevelet nyert. 1869-ben ösztöndíjjal Heidelbergbe ment s ott tanulmányai mellett Kirchhoff laboratóriumában dolgozott. 1870-től a budai főreálisk. tanára 28 évig. 1872-ben egy.-i magántanári képesítést szerzett, 1894-től az MTA főkönyvtárosa. Az 1870-es években érdeklődése a tudománytörténet felé fordult. Munkáiban a pozitivista irány követője volt, filozófiailag az energetizmus felé hajlott. – F. m. Geschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit (I–II. Stuttgart, 1882–1884); A fizika története a XIX. sz.-ban (I–II. Bp., 1890–1902). – Irod. Fröhlich Izidor: H. Á. emlékezete (Term. Tud. Közl. 1905. és MTA Emlékbeszédek, 1906).