Kezdőlap

Hermann Emil Gusztáv (Dognácskabánya, 1840. nov. 13.Bp., 1925. ápr. 22.): bánya- és kohómérnök, akadémiai tanár. Hermann Miksa apja, H. Ottó unokatestvére. Tanulmányait a bécsi műegy.-en és a selmecbányai bányászati ak.-n (1858–63) végezte. Gyakorlati működését a szélaknai gépészeti felügyelőségen kezdte 1863-ban. 1856-től a leobeni bányászak. tanársegédje, 1868-tól a selmecbányai ak. tanársegédje, 1872-től rk., 1884-től 1892-ig az elemző erőműtan és szilárdságtan r. tanára volt. 1894-ben főbányatanácsos lett. A gázok termodinamikája, a mechanika és szilárdságtan területét felölelő, jelentős irodalmi munkásság fűződik nevéhez. Gyakorlati eredményei a vízoszlopos gépek tökéletesítésével, a hengersorok, a gőzgépek, valamint az aknakötelek méretezési módszereivel kapcsolatosak. – F. m. Comperadium der mechanischen Wärmetheorie (Berlin, 1879); Technikai mechanika (Bp., 1885); Szilárdságtan (Bp., 1894). – Irod. Kövesi Antal: H. E. (Bány. és Koh. L. 1925.)