Kezdőlap

Hermann Miksa, Herrmann (Selmecbánya, 1868. okt. 30.Bp., 1944. ápr. 28.): gépészmérnök, műegyetemi tanár, kereskedelmi miniszter. Herrmann Emil Gusztáv fia. Előbb a bécsi műegy.-en asszisztens, majd az Osztrák--Magyar Államvasúttárs. resicabányai műveinél főmérnök, 1899-ben a selmecbányai erdészeti és bányászati főisk. rk., 1900-tól r. tanára. 1912-től a bp.-í műegy. r. tanára. 1920-ban a gépészmérnöki kar dékánja, 1933-34-ben rektora. A gépelemekről írt tankönyve hézagpótló jelentőségű munka volt a magyar műszaki szakirodalomban. 1920-tól keresztény párti, 1922-től 1935-ig egységes párti ngy.-i, ill. ogy.-i képviselő. 1923-ban a Magy. Mérnök és Építész Egylet elnöke, 1924-től a Mérnöki Kamara elnöke. 1926. okt. 15-től 1929, aug. 31-ig kereskedelemügyi miniszter a Bethlen-kormányban. Mint miniszter közúti hálózatunk korszerűsítését és az államvasutak villamosítását tekintette céljának. Ez utóbbi érdekében hozta létre a bánhidai centrálé megépítését biztosító Talbot-szerződést. Lemondása után visszatért a tanszékre és a Talbot Centrale elnökig.-ja lett. – F. m. Szénellátásunk problémái (Bp., 1923); Gépelemek. Bevezetés a gépek szerkezettanába (Bp., 1924).