Kezdőlap

Hevesi Lajos, Lőwy (Heves, 1843. dec. 20.Bécs, 1910. febr. 17.): újságíró, író, műkritikus. Bécsben filológiai és orvostudományi előadásokat hallgatott. 1866-tól a Pester Lloyd munkatársa. Részt vett a Borsszem Jankó megalapításában. Megindította és jórészt maga írta a Kleine Leute c. ifjúsági folyóiratot (1871–74). 1875-ben Bécsbe költözött. 1885-től a bécsi Fremdenblatt munkatársa és az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben c. mű társszerk.-je. 1909-től a Kisfaludy Társ. l. tagja. Műveinek jelentős része (novellák, útirajzok, művészettörténeti tanulmányok) németül jelent meg. Gyógyíthatatlan betegsége miatt öngyilkos lett. F. m. Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben (Pest, 1872); Budapest és környéke (Bp., 1873); Karczképek az ország fővárosából (Bp., 1876).