Kezdőlap

Hevesy Iván (Kaposvár, 1893. dec. 7.Bp., 1966. jan. 29.): művészettörténész, kritikus. Kálmán Kata fotóművész férje. A bp.-i egy. bölcsészkarán tanult, a Tanácsköztársaság művészeti életében való szereplése miatt nem engedték doktorálni. 1924–1934-ben az Orsz. Filmisk.-ban filmdramaturgiát, 1925–33-ban a Madzsar-féle Mozgásművészeti isk.-ban, majd 1947–50-ben az Iparművészeti Főisk.-n művészettörténetet tanított. 1951-ben nyugalomba vonult. Munkatársa volt a Ma, a Nyugat (1922–28), a Korunk, a Szabadművészet (1947–48) c. lapoknak. A két világháború közötti idők egyik leghatározottabb ízlésű filmkritikusa. A filmjáték esztétikája és dramaturgiája c. könyvében a nemzetközi szakirodalomban is jelentős filmelméleti megállapításokat tesz. A modern művészeti mozgalmak egyik legnagyobb hatású m. propagátora. Több művészeti és fényképészeti munkát és filmkönyvet írt. Fotoesztétikája világviszonylatban is egyedülálló vállalkozás. – F. m. A filmjáték esztétikája és dramaturgiája (Bp., 1925); Primitív művészet (Bp., 1929); A fényképezés művészete (Bp., 1939); 2000 év festészete (Bortnyik Sándorral és Rabinovszky Máriusszal, Bp., 1943); A film életrajza (Bp., 1943); A magyar fotóművészet története (Bp., 1958). – Irod. Komlós Aladár: H. I. halálára (Nagyvilág, 1966); Gyertyán Ervin: Búcsú H. L-tól (Filmvilág, 1966); Nemeskürty István: H. I. és a magyar filmelmélet (Filmkultúra, 1966. 2. sz.).