Kezdőlap

Hints Elek (Marosvásárhely, 1893. febr. 7.Bp., 1966. júl. 21.): orvos, orvostörténész. Orvosi tanulmányait a kolozsvári tudományegy.-en, Bázelben és Bp.-en végezte (1920). 1921–23-ban a szegedi sebészeti, 1924-27-ben a bp.-i I. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinikán tanársegéd. 1928–29-ben a gyulai Állami Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa volt. 1929-ben az Orsz. Stefánia Szövetség Bp., X. kerületi Szülőotthonának ig.-ja, valamint Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm. szülész-nőgyógyász főorvosa. 1936-tól tagja volt az Orsz. Közegészségügyi Tanácsnak. 1938-ban a bp.-i egy.-en magántanári képesítést nyert. 1945-től nyugdíjazásáig a Bp. X. ker. Gizella Szülőotthon ig.-ja volt. Szakirodalmi tevékenysége a szülészet-nőgyógyászat tárgykörére és az orvostörténetre terjedt ki. Foglalkozott a Bolyaiak betegségével, a középkor orvosi ismereteivel. – F. m. Az orvostudomány fejlődése az emberiség művelődésében (III., Bp., 1939); Az őskori és ókori, középkori orvostudomány (Bp., 1939).