Kezdőlap

Hodány László (Isaszeg, 1931. máj. 16.Bp., 1985. febr. 2.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa (1963). 1953-ban a Veszprémi Vegyipari Egy. Szilikátkémiai Tagozatán vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1953. júl.-1955. szept. között a Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyárban dolgozott. 1955-57-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegy. fizikai kémiai tanszékén, 1958- 60-ban a Központi Fizikai Kutató Int. (KFKI) és a Bp.-i Műszaki Egy. kémiai technológia tanszékének Izotóp Laboratóriumában folytatott tudományos kutató munkát. 1960-69-ben az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézetében, majd az MTA Izotópkutató Intézetében dolgozott. 1969-től tudományos munkatárs volt a KFKI Atomenergia Kutató Intézete Kémiai Főosztályán. Tudományos kutatásai során szervetlen oxidok, ioncserélők vizsgálatával, katalizátorok termokémiájával, matematikai modellezéssel, folyadékkristályokkal, a kristálynövesztés kérdéseivel foglalkozott. A kaolinit felületi disszociációs kinetikájával kapcsolatban tett megállapításaival az agyagásványok ioncseréjére vonatkozó tudományos ismereteket számottevően bővítette. Eredményeit többek között az Építőanyag c. folyóiratban és a KFKI kiadványaiban tette közzé. – F. m. A kaolinit kicserélhető kationjainak felületi disszociációs kinetikájáról (Bp., 1963).