Kezdőlap

Honterus János, Honter; családi nevén Grass (Brassó, 1498Brassó, 1549. jan. 23.): író, nyomdász, humanista tudós, brassói szász ev. prédikátor, az erdélyi szászok reformátora. Apja Grass György brassói tímármester volt. Brassóban, majd 1515-től 1525-ig a bécsi egy.-en, 1525-től Krakkóban, 1532-ben Bázelben tanult. Bázelben Sebastian Henriepetrinél elsajátította a nyomdászmesterséget, a térképkészítést és fametszést, 1534-ben tért haza Brassóba. 1539-ben nyitotta meg nyomdáját, amelyben 24 év alatt 31 könyvet nyomtatott ki, nagyrészt saját műveit. A város köz- és kulturális életében is fontos szerepe volt. Városi tanácstaggá, majd 1544-ben Brassó első papjává választották; még ez évben isk.-t s ebben nyílvános könyvtárat szervezett. A városban papírmalmot állított fel. Mintegy 30 munkát írt (többségük görögből fordítva). Munkássága nyomán gyökeresedett meg a Barcaságon, majd az egész szászföldön a reformáció lutheri iránya. 1530-tól kezdve külföldön számos kiadást megért, népszerű kozmográfiája a hazai földrajzi irodalom kezdeteit jelzi. Műveinek térképeit maga metszette. – F. m. De grammatica (Cracoviae, 1530); Rudimenta Cosmographiae (Cracoviae, 1530); Chorographia Transylvaniae (Magyarország és Erdély térképe, Basiliae, 1532); Formula reformationis ecclesiae Coronensis (1542); Compendium juris civilis in usum civitatum ac sedium Saxonicarum (Coronae, 1544). – Irod. Fabritius Károly: Erdélynek H. J. által készített térképe 1532-ből (Bp., 1878); Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története (Bp., 1926); K. K. Klein: Der Humanist u. Reformator Johannes Honter (Nagyszeben–München, 193 S); Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig (Bp., 1959).