Kezdőlap

Horn Béla (Apatin, 1902. máj. 24.Bp., 1983. máj. 10.): orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1960). Tanulmányait 1921-ben kezdte a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. orvosi karán. 1928-ban nyerte el orvosi diplomáját. Működését a bp.-i I. sz. Női Klinikán kezdte mint externista, majd 1930. ápr. 15-ig díjtalan gyakornok. 1930-ban szülész-nőgyógyász szakképesítést nyert. A Rókus kórház szülő és nőbeteg osztályán segédorvos 1930-1933. ápr. 15. között. A sebészeti osztályon is kiegészítette műtéti ismereteit. 1933. ápr. 15-én visszatért az I. sz. Női Klinikára, megszakítás nélkül ott működött. 1947. máj. 17-én magántanári képesítést nyert a Női betegségek kórismézése c. tárgykörből. 1948. jan. 20-tól a klinika megbízott vezetője. 1950. szept.-től egy. tanár és a klinika ig.-ja. 1972-ben ment nyugdíjba, 1972. júl. 1-jétől tudományos tanácsadó. Közleményeinek száma mintegy 70. 1947-48-ban az Orvosegészségügyi Szakszervezet Nőgyógyász Szakcsoportjának főtitkára. 1948-49-ben a Nőgyógyász Szakcsoport elnöke. A Magyar Nőorvosok Lapja társszerk.-je és az Orvosok Lapja szerk. bizottságának tagja volt. A klinikán megszervezte a toxicosis kutató laboratóriumot és osztályt. Orsz. viszonylatban elsőnek szervezte meg az erosio ambulanciát. Működése alatt bontakozott ki már 1946-ban létesített Orsz. Meddőségvizsgáló Intézet, amely később az Orsz. Meddőségvizsgáló Osztály elnevezést kapta. Kezdeményezéseinek eredménye, hogy az 50-es évek elején bevezették a szülészeti fájdalomcsillapítást szolgáló pszichoprofilaktikus előkészítést. Működéséhez kapcsolódik a szülés utáni rutinszerű cervixrevízió, amely a későbbi években országosan is kötelezővé vált. Országosan elismert kiváló operatőr volt, nevét viseli a pruritus vulvae gyógyításában rutinszerűen alkalmazásra kerülő műtéti beavatkozás. – F. m. A szülészet tankönyve (Zoltán Imrével, Bp., 1958). – Irod. Csömör Sándor: H: B. dr. (Köszöntése 80. születésnapján, Magy. Nőorvosok Lapja, 1982. 45. sz.).