Kezdőlap

Hornyánszky, Viktor (Hegyeshalom, 1828. ápr. 10. keresztelés napjaBp., 1882. máj. 21.): nyomdatulajdonos, újságíró. ~ Gyula egyetemi tanár apja. Eredetileg Hegyeshalmon tanító volt, 1850-ben Heckenast Gusztáv biztatására állásáról lemondott. Pestre költözött s belépett a Pester Zeitung szerkesztőségébe. 1862-ben önálló nyomdát állított föl és maga adott ki egy politikai napilapot. Egyik megalapítója s haláláig elnöke volt a pesti nyomdászok segélyegyletének. Szerepet töltött be a m. ev. egyház életében. Szerk. és kiadta az Evangelisches Wochenblattot 1856–60-ban. Nyomdája halála után fiai, Viktor és Ernő vezetése alatt az I. világháborút megelőző időben a legjobb tudományos m. nyomdává fejlődött. Több német nyelvű munkát írt, köztük földrajzi lexikont. – F. m. Geschichte von Ungarn (Pest, 1852); Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn (Pest, 18571858). – Irod. H. V. Könyvnyomdája (Bp., 1896).