Kezdőlap

Horusitzky Ferenc (Bp., 1901. febr. 10.Bp., 1971. nov. 24.): geológus, egyetemi tanár, a föld- és ásványtani tudományok doktora (1952). Apja ~ Henrik, agrogeológus. 1919-ben iratkozott be a bp.-i tudományegy. természetrajz–vegytan szakára. Még hallgató korában megismerte több németo.-i egy. földtani intézetét és a helyszínen tanulmányozta német területek földtanát. 1924-ben doktori szigorlatot tett, 1925-ben megkapta tanári oklevelét és tanársegédi kinevezését az egy. Földtani Intézetébe, Papp Károly mellé. Ezután tanulmányúton volt Svájcban, majd két éven át a Sorbonne-on folytatott tanulmányokat Léon Bertrand tanszékén. Helyszíni tanulmányutakon volt ez idő alatt az Alpokban, a Pireneusokban és a Párizsi medencében. 1934-ben a Földtani Intézetben lett főgeológus. Mo. geológiája tárgykörből a bp.-i tudományegy. magántanárrá habilitálta (1940), 1946-tól a szegedi tudományegy. földtani tanszékének tanára volt a tanszék megszüntetéséig, utána a Bányászati Kutató és Mélyfúró Nemzeti Vállalathoz, majd a Földtani Intézethez osztották be (1950), 1952-ben Sopronba helyezték, a Nehézipari Műszaki Egy. földtani és teleptani tanszékére egy.-i tanárnak. Közben az ELTE és a bp.-i Marx Károly Közgazdaságtudományi Egy.-en mint meghívott előadó oktatott. 1955-től nyugdíjazásáig (1961) ismét a Földtani Intézetben dolgozott. Őslénytannal, hidrogeológiával foglalkozott. Behatóan tanulmányozta a Budai-hegység szerkezetét. Kárpátalja földtani térképezésének eredményeit társszerzőjével Wein Györggyel adta közre. Legnagyobbrészt a földtörténeti időbeosztás elvi kérdéseivel, továbbá a harmadidőszak rétegtanával foglalkozott. Több mint félszáz közleménye jelent meg. A Magyarhoni Földtani Társulat elnöke (1958), emlékgyűrűjének tulajdonosa (1966) és t. tagja (1970) volt. – F. m. A kréta és harmadkor közötti határkérdések temészetes megoldása (Mathematikai és Természettud. Ért., 1933); A kárpátmedencei alsó miocén földtörténeti tagozódása és földrajzi kapcsolatai (Beszámoló a Földtani Int. Vitaüléseiről, 1940); A Budai-hegység hegyszerkezetének nagy egységei (klny., Bp., 1943); A magyar föld kincsestára (Bp., 1954); Alsó miocén vitakérdések (szerk. Boda Jenő, Bp., 1979). – Irod. Bogsch László: Dr. H. F. emlékezete (Földtani Közl., 1972. 3-4. sz.).