Kezdőlap

Horusitzky Henrik (Hoch Oujezd, Cseho., 1870. aug. 3.Bp., 1944. aug. 25.) geológus. Tanulmányait a magyaróvári gazdasági ak.-án végezte. Egy ideig gazdatiszt, majd a Földtani Intézet agrogeológusa. 1926-tól a Földtani Intézet főgeológusa, főbányatanácsos. Elsősorban a Kisalföld agrogeológiai feltérképezésével foglalkozott. Talajtérképével a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert. Őslénytani kutatásai, számos mo.-i lelőhely faunalistája hozzájárult harmad- és negyedkori üledékeink rétegtani tisztázásához. Tudományos munkássága azonban elsősorban mégis az agrogeológia és a hidrogeológia területén alapvető. Barlangkutatással, hazai barlangjaink feltárásával is foglalkozott. Elsőnek hívta fel a figyelmet a barlangi foszfáttrágyák gazdasági jelentőségére, s megszervezte a mo.-i barlangok kataszterének összeállítását. Számos hidrobiológiai cikke jelent meg a Hidrológiai Közlöny évfolyamaiban. – F. m. Kísérlet a pleisztocén korszak felosztására (Bp., 1910); A magyarországi barlangok és az ezekre vonatkozó adatok irodalmi jegyzéke (Bp., 1914); Budapest dunajobbparti részének hidrogeológiája (Bp., 1939). – Irod. Sümeghy József: H. H. emlékezete (Földtani Közl. 1947. 1. sz.).