Kezdőlap

Horvát Árpád (Pest, 1820. febr. 23.Bp., 1894. okt. 26.): történész, a diplomatika neves művelője, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1884). ~ István történész fia. A pesti egy.-en bölcsészeti, majd jogi doktorátust szerzett, 1841-ben ügyvédi oklevelet nyert. 1846-tól az oklevél- és címertan helyettes, 1848-tól ny. r. tanára a pesti egy.-en. Utóbb helyettes, 1857-től rk. tanár, 1867-től ismét ny. r. tanár. Toldy Ferenc halála után 1874–76-ban az Egyetemi Könyvtár ig.-ja. Felesége Szendrey Júlia, Petőfi özvegye. – F. m. Oklevéltani jegyzetek (I–III., Bp., 1880–1884); Mabillon János, a diplomatika megalapítója (Bp., 1885); A bp.-i diplomatikai tanszék, a seminariumi oktatás és a felállítandó történelmi intézet (Bp., 1886). – Irod. Károlyi Árpád emlékbeszéde (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1904).