Kezdőlap

Horváth József (Lukácsháza, 1794. febr. 1.Bát, 1849. máj. 23.): orvos, író, az MTA r. tagja (1830). 1811-ben belépett a piarista rendbe, ahol teológián kívül behatóan foglalkozott a klasszikus és a m. irodalommal. 1814-ben a rendből kilépett, a pesti egy.-en 1819-ben a bölcsészdoktori oklevelet, 1822-ben az orvosdoktori oklevelet is megszerezte. 1823-ban Pesten kezdte meg orvosi gyakorlatát. 1829-ben Hont vm. főorvosa lett. A homöopátia híve volt. Több német orvosi szakkönyvet fordított m.-ra. Kéziratban maradt fordítása Plinius természettudományi enciklopédiájából a 20. könyvig. Orvosi műszavakat és tájszavakat is gyűjtött. -Irod. Antall József: H. J. Hontmegyei főorvos reformtervezete (Gyógyszerészet, 1961. 5. sz.).