Kezdőlap

Huhn András (Szeged, 1947. jan. 26.1985. jún. 6.): matematikus, a matematikai tudomány kandidátusa (1975). Tanulmányait Szegeden végezte. Egy.-i doktori szigorlatot 1972-ben tett. Tanulmányainak befejezése után az egyetemen maradt, 1977-től a József Attila Tudományegy. algebra és számelmélet tanszékének docense. Az 1978-79-es tanévet a Manitoba Egy.-en (Kanada) töltötte. 1985-ben Humboldt Ösztöndíjat kapott és az év elején Darmstadtba ment. Jún. elején néhány napos szegedi tartózkodást tervezett, utazás közben Bp. és Szeged között halálos vonatbaleset érte. Szűkebb szakterülete az algebra, ezen belül az ún. hálóelmélet volt. E területen ért el nemzetközi szintű eredményeket. Szerkesztőbizottsági tagja volt az Acta Sci. Math. Szeged és az Algebra Universalis nemzetközi folyóiratoknak. 1970- ben a Rényi Kató-emlékdíj I., 1972-ben a Grünwald Géza-emlékdíj I. fokozatával tüntették ki.