Kezdőlap

Jánosréti mester (15. sz.): festő. 1470–90 között működött. A felvidéki bányavárosok vidékén kialakult isk. vezető egyénisége. Nevét fő művéről, Jánosrét község templomának szárnyasoltáráról kapta (Szent Miklós legenda, az Olajfák hegye, Kálvária), A garamszentbenedeki oltár (középkép és predella, Vir dolorum) és a cserényi Szent Márton-oltár ugyancsak az ő alkotásai. Művein bizonyos konzervativizmus mellett nagy elbeszélő kedv és változatos komponálásmód érvényesül.