Kezdőlap

Jávorka Ádám (Nagykosztolány, 1683 v. 1684Jaroszló, Galícia, 1747. aug. 19.): kuruc hadnagy, francia alezredes. A nagyszombati egy. hallgatója volt, amikor 1704-ben csatlakozott Rákóczihoz. 1708-ban hadnagy lett, 1710-ben negyedmagával elfogta az árulóvá lett Ocskayt. 1711 őszén, a szatmári béke után Lengyelo.-ból álruhában hazajött, hogy újabb fölkelést szervezzen. Elfogták, de 1712-ben budai börtönéből megszökött s visszatért Lengyelo.-ba. 1713-ban többedmagával orosz katonai szolgálatba szegődött, majd 1716-ban Rodostóba ment. 1721-ben őrnagyi rangban Bercsényi László francia huszárezredébe lépett, ahol hamarosan alezredes lett. 1724-ben ismét Rodostóban találjuk mint Rákóczi főlovászmesterét. 1724–25-ben diplomáciai küldetésben Sobieski hg.-hez és I. Péter cárhoz küldte a fejedelem. 1735-től Lesczynski Szaniszló lengyel trónkövetelő hadseregében ezredes, majd Czartoryski Ádám hg. jószágkormányzója Galíciában. Ő mentette meg Galíciában a hányódó Rákóczi-levéltárat. – Irod. Thaly Kálmán: J. A. ezredes (Századok, 1888. 4–5. sz.).