Kezdőlap

Jelitai József, Woyciechowsky (Bp., 1889. dec. 5.Bp., 1944. okt. 2.): tanár, tudománytörténész. Oklevelét a bp.-i tudományegy.-en szerezte 1912-ben. A debreceni és a bp.-i tudományegy. magántanára a matematika történetéből (1938, ill. 1942). Haláláig bp.-i gimn.-okban tanított matematikát, fizikát és gyorsírást. Számos értekezést írt a hazai matematika történetéről. Kézirati hagyatékát a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegy. könyvtára őrzi. – F. m. Sípos Pál élete és matematikai munkássága (Bp., 1932); Zur Geschichte der Mathematik in Ungarn (Archeion, 1936); Bernoulli Dániel és János egykorú Teleki-útinaplók és levelek tükrében (Matem. és Fiz. L., 1936); Csernák László (Debreceni Szle, 1937); Levéltári adatok a csillagászat hazai történetéhez (Csillagászati L., 1938, 1939).