Kezdőlap

Jócsák Kálmán (Szatmárnémeti, 1876. jún. 24.Bp., 1948. ápr. 9.): szociáldemokrata politikus, molnár. Pályáját a malomiparban munkásként kezdte. 1899-től vett részt a munkásmozgalomban, 1904-től a vasúti munkások szabad szakszervezetének, 1906-tól a földművesszövetség ügyvezető titkára. Az MSZDP újpesti (1908), kassai (1909) titkára, az alföldi ker.-i párttitkárság vezetője (1910–11). Munkásbiztosítási tisztviselőként dolgozott Kolozsvárott (1911–14), Újvidéken a munkásbiztosító pénztár ig.-ja volt (1914–18). 1918. nov. 1-én az újvidéki Nemzeti Tanács elnökh.-évé választották. A szerb csapatok bevonulása után elhagyta Újvidéket, majd Csongrád vm. kormánybiztos-főispánjává nevezték ki. A Tanácsköztársaság alatt Csongrád vm.-ben volt a direktórium tagja. Szerk. a Csongrádi Proletár c. lapot. A Tanácsköztársaság bukása után háromévi fegyházra ítélték. Kiszabadulása után 1922-ben Romániába költözött, csatlakozott a román munkásmozgalomhoz, de 1935-ben súlyos betegsége miatt kapcsolatai megszakadtak a mozgalommal.