Kezdőlap

Jónás Ödön, König (Kassa, 1851. dec. 10.Bp., 1933. máj. 10.): mérnök, műegyetemi tanár. A bp.-i műegy.-en 1872-ben szerezte oklevelét. 1872-től ugyanitt tanársegéd. 1873-ban a Tisza vidéki vasút mérnöke. 1874-ben a műegy.-en helyettes tanár, közben 1877-től reálisk. segédtanár, majd 1883-tól az általános géptan és géprajz ny. r. tanára. 1905–07-ben a műegy. rektora. Gépészeti tárgyú cikkei főként a Gazdasági Mérnökben jelentek meg. Mint több műszaki és gazdasági testület és hatóság tagja tevékenyen részt vett az iparügyek igazgatásában és mint ogy.-i képviselő 1881-től a politikai életben is. – F. m. Leíró géptan (Bp., 1888).