Kezdőlap

Jósika István (?Szatmár, 1598): erdélyi főúr. Kisnemesi sorból emelkedett fel házassága révén: 1593-ban feleségül vette Gyulai Pál özvegyét, Füzy Borbálát, aki rokonságban állott a Báthoriakkal. 1595 után, Báthori Zsigmond fejedelemsége alatt Erdély kancellárja. 1598-ban azonban azzal a gyanúval, hogy a fejedelemségre tör, Zsigmond elfogatta és ítélet nélkül lefejeztette. Elkobzott birtokait később fia, Zsigmond visszaszerezte. – Szi. Jósika Miklós: J. I. (r., I–V. Pest, 1847.)