Kezdőlap

Kalchbrenner Károly (Petőfalva, 1807. máj. 5.Szepesolaszi, 1886. jún. 5.): a gombák kutatója (mikológus), evangélikus lelkész, az MTA tagja (l. 1864, r. 1872). Teológiai tanulmányai (Sopron, Halle) után 1832-től Szepesolasziban lelkész, majd esperes (1858), ill. főesperes (1870). 1847-ben kezdett botanizálni, érdeklődése hamarosan a gombák felé fordult. Autodidaktából nemzetközileg elismert mikológussá vált. – M. A szepesi gombák jegyzéke (Matem. és Term. tud. Közl. 1865 és 1867); A magyar gombászat fejlődéséről (Bp., 1873); Magyarország hártyagombáinak válogatott képei (I–IV. füz. Pest, 1873–77). – Irod. Kanitz Ágost: K. K. (Magy. Növénytani L. 1886); Allodiatoris Irma: K. K. (Élővilág, 1964. 1. sz.) Káldi György (Nagyszombat, 1573. febr. 4.–Pozsony, 1634. okt. 30.): jezsuita bibliafordító. Tanulmányait Nagyszombatban és Rómában végezte. 1598-ban Rómában lépett a jezsuita rendbe. 1604–06 között Erdélyben működött, Erdélyből Bocskai kiűzte, Bécsbe menekült, 1606–16 között osztrák és lengyel rendházakban élt, Olmützben hittant tanított, Brünnben a papképzés ügyében munkálkodott, 1616-tól a nagyszombati kollégium rektora. 1619-ben Bethlen Gábor hadai elől Bécsbe menekült, de 1623-ban Bethlen második felkelése idején Nagyszombatban maradt és a fejedelem megbízásából többször járt diplomáciai küldetésben Bécsben. 1629-ben a pozsonyi rendház élére került. Az általa készített első teljes kat. bibliafordítás, a Szent Biblia (Bécs, 1626) Pázmány költségén, Bethlen Gábor anyagi támogatásával jelent meg. – M. Halotti beszédek (Bécs, 1629); A vasárnapokra való prédikációk… (Pozsony, 1631); Az innepekre való prédikációk… (Pozsony, 1631). – Irod. Bellaagh Aladár: K. Gy. válogatott egyházi beszédei (Bp., 1891); Révai Sándor: K. Gy. életrajza (Pécs, 1900); Holl Béla: Adalékok a K. Biblia történetéhez (hagy. Kvszle, 1956); Holovics Flórián: Ki fordította a K.-féle Bibliát? (Irod. tört. Közl. 1962.)