Kezdőlap

Kanyaró Ferenc (Torda, 1859. máj. 25.Torda, 1910. márc. 21.): irodalomtörténész. Kolozsvárott szerzett unitárius papi és tanári oklevelet. 1880-tól a kolozsvári unitárius főgimn. tanára. Számos irodalomtörténeti cikke jelent meg elsősorban Zrínyi Miklósra vonatkozóan. – M. Zrínyi ismeretlen munkája (Siralmas panasz kiadása, 1890); Unitáriusok Magyarországon… (Kolozsvár, 1891); A Zrínyiász kelte és költője (Bp., 1894); Adalékok Erdély régi irodalomtörténetéhez (Bp., 1897). – Irod. Zoványi Jenő: Theológiai Ismeretek Tára (II. Mezőtúr, 1901).